اهمیت بیمه مسئولیت

در هر زمان و مکانی امکان وقوع حوادث وجود دارد .

نیرو های نظافتی و خدماتی و سایر افرادی که قرار است برای شما کاری انجام دهند، حتی اگر بصورت روزمزد فعالیت داشته باشند ، باید تحت پوشش بیمه قرار بگیرند.

زیرا مسئولیت جبران خسارت وارده بر نیرو ، بر عهده ی صاحب ملک یا درخواست کننده ی نیرو می باشد. بنابراین وجود بیمه مسئولیت و یا حوادث در این موارد بسیار حائز اهمیت است.

شرکت نظافتی فراز تمامی نیرو های خود را تحت پوشش این بیمه قرارداده است تا هیچگونه مسئولیتی از جهت حوادث متوجه درخواست کننده نباشد و افراد بتوانند با آسودگی خاطر از خدمات استفاده کنند.

credit by :

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *